#Tri2Cure

#Tri2Cure

Op 1 juni daagde triathlete Sofie Goos Zdenek uit voor #Tri2Cure. De bedoeling was dat Styby 750 meter zou zwemmen, 20 kilometer zou fietsen en 5 kilometer zou lopen. Zdenek ging de uitdaging aan… min of meer. Bekijk de video hieronder.

Triathleten dagen niet-triatleten uit voor de #Tri2Cure. De niet-triathleten moeten binnen de twee weken een minimale afstand van 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Wie de uitdaging niet aangaat, doet een schenking aan het Antikinderkankerfonds.

Wanneer de niet-triathleet de uitdaging heeft volbracht, of een schenking heeft gedaan aan het Antikinderkankerfonds, mag hij of zij drie andere niet-triathleten nomineren. Een schenking kan je doen via overschrijving op IBAN: BE79 5230 8061 2533 / BIC: TRIOBEBB.


By on 24/07/2015